Партнери

Партнери во проектот се:

За Република Бугарија – „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА“ – Ќустендил

  • Седиште и адреса: град Ќустендил, општина Ќустендил, област Ќустендил, кв. „Герена“, бр. 156, вл. „А“, ап. 23,
  • Претставувано од Кирчо Бојчев Анчев – Претседател
  • E-mail: evrointegrdcia_kn@abv.bg

За Република Северна Македонија – Центар за одржлив развој – ЕЛИПСА – Куманово

  • Седиште и адреса: Куманово, ул. Илинденска 69А
  • Претставувано од Игор Георгиев – Претседател
  • E-mail: elipsacod@yahoo.com