Претприемачи

Почитувани корисници, во овој дел можете да научите како да започнете свој бизнис. За вас избравме курсеви со предавања во четири области кои се особено важни при започнувањето на бизнис.

Ви предлагаме да го погледнете и краткиот едукативен филм, кој беше изработен во рамките на проектот „ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТАР ЗА МЛАДИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ“, бр. 2014TC16I5CB006-2015-1-133, Финансиран во рамките на прекуграничната програма Бугарија – Поранешна Југословенска Република Македонија.

Партнери:

  • ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТ СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
  • „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА“ – град Ќустендил