Новини

На 14.04.2022 г. партньрите от сдружение „Елипса”, гр. Куманово, Република Северна Македония и сдружение „Регионален център за Евроинтеграция” гр. Кюстендил, Република България проведоха онлайн среща, във връзка с обсъждане на идеи за предстоящата покана за кандидатстване с проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021 – 2027. На срещата бяха представени идеи от страна на двете партньорски организации за предстоящо кандидатстване по Програма INTERREG – IPA CBC CCI 2014TC16I5CB006-2018-2.