За предприемачи

Уважаеми потребители, в настоящия раздел можете да научите как да стартирате собствен бизнес. Подбрали сме за Вас лекционни курсове в четири области, които са особено важни при стартирането на бизнес.

Предлагаме ви и кратък учебен филм, който беше изготвен по ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ”, № 2014TC16I5CB006-2015-1-133, Финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество    България – Бивша Югославска Република Македония

Партньори:

  • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТЕ НА ТРЕТИ СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН
  • „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ – гр. Кюстендил