Партньори

Партньори по проекта са:

За Република България – „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ –  Кюстендил

  • Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, кв. „Герена“, бл. 156, вх. „А“, ап. 23,
  • Представлявано от Кирчо Бойчев Анчев – Председател
  • E-mail: evrointegrdcia_kn@abv.bg

За Република Северна Македония – Център за устойчиво развитие – ЕЛИПСА – Куманово

  • Седалище и адрес на управление: Куманово, ул. Илинденска 69А
  • Представлявано от Игор Георгиев  – Председател
  • E-mail: elipsacod@yahoo.com